Lույս աշխարհ է եկել 20 երեխա՝ 13 տղա, 7 աղջիկ

Lույս աշխարհ է եկել 20 երեխա՝ 13 տղա, 7 աղջիկ

2022թ. հունվարի 1-ից 3-ը Շիրակի մարզում լույս աշխարհ է եկել 20 երեխա՝ 13 տղա, 7 աղջիկ։ Տոնական օրերի ծնունդներից մեկը զույգ է։ Այս մասին հայտնում են Շիրակի մարզպետարանից: Նախորդ՝ 2021 թվականին, Շիրակի մարզում ծնունդների թիվը 2828 է եղել, ծնվել է 1497 տղա և 1357 աղջիկ, որից 23-ը զույգ։

wp-apeth